AOVA

นวัตกรผู้สร้างสรรค์ และสกัดสารสำคัญจากธรรมชาติ
ด้วยมาตรฐาน และเทคโนโลยีระดับสากล

Vision and Mission

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

Creating Bio-Scientific, Agricultural, Innovations from Thailand to the World
สร้างสรรค์นวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์จากการเกษตรไทยสู่สากล

phuket_abalone_group_farm_sign

สารจากเรา

เพราะเราเห็นความสำคัญของสุขภาพ และเห็นโอกาสของอาหารแห่งอนาคต ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยง ผลิต และสกัด สารอาหารจากธรรมชาติ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ให้ดีที่สุด และมีผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด เพื่อรังสรรสุขภาพที่ดีที่สุดให้ทุกคน

AOVA Logo
Our History

โรงงานและฟาร์มของเรา

ตั้งอยู่ในเกาะสิเหร่ ริมทะเล ณ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากความใส สะอาดของน้ำทะเลและไม่มีมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

Abalone Condominium
Our Farm

ฟาร์มเพาะเลี้ยง

เริ่มจากการเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ สายพันธุ์ Haliotis Diversicolor เชิงพาณิชย์แห่งแรกแห่งแรกและแห่งเดียวในย่าน Southeast Asia ที่เพาะเลี้ยง ในระบบปิดที่มีความทันสมัย ควบคุมคุณภาพฟาร์มด้วยระบบ GAP (Good Aquaculture Practices) ที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงระบบควบคุมคุณภาพน้ำแบบ Close & Recirculation System จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ "ระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อครบวงจร" จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย ประจำปี 2551 (Thailand Innovation Award 2008)

ในปี 2564 ได้ริเริ่มฟาร์มแห่งใหม่สำหรับเพาะพันธุ์สาหร่าย Micro Algae เชิงพาณิชย์ เพื่อสกัดสาร DHA แห่งแรกในประเทศไทย

Our Factory

โรงงานสกัดและผลิต

โรงงานผลิตของเรา ริเริ่มจากการสร้างสรรการสกัดเย็นซึ่งมีกรรมวิธีเฉพาะตัว ไปจนถึงการสกัดในรูปแบบอื่น ซึ่งพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในการสกัดคุณค่าจากหอยเป๋าฮื้อ และได้ต่อยอดการสกัดต่างๆ เพื่อรองรับมาตรฐานในระดับสากล และมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยมาตรฐานที่โรงงานของเราได้รับ อาทิเช่น

  • GMP
  • HACCP
  • ISO22000
  • Halal

และจากการที่เราเป็นผู้นำด้านการสกัดสารสำคัญจากหอยเป๋าฮื้อ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยื่น เราจึงได้รับการยอมรับจากรายการสารคดีชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น รายการ How’s it made จาก Discovery Channel, รายการกบนอกกะลา ฯลฯ

AOVA Ingredient Factory
Our Brand

แบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

ในปี 2015 เราได้จัดตั้งแบรนด์ AOVA เพื่อใช้นำเสนอสินค้าสุขภาพ และ ความงาม ที่มีมาตรฐานสูง จากฟาร์ม และ โรงงานของเรา เพื่อตอกย้ำประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าที่เราผลิตได้ และตอบโจทย์ความต้องการในการดูแลสุขภาพของทุกคน ในทุกๆวัน

Services and Products

ผลิตภัณฑ์ และ บริการของเรา

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มวัตถุดิบ (AOVA Ingredients) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (AOVA Everyday)

พร้อมทั้งบริการรับผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้าแบบครบวงจร (OEM)

สินค้า B2C

Everyday

ผลิตภัณฑ์ชีววิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม สำหรับชีวิตประจำวัน

วัตถุดิบ B2B

Ingredients

รังสรรค์วัตถุดิบชีววิทยาศาสตร์การเกษตรสำหรับบริษัทสร้างสรรค์

บริการ B2B

OEM

บริการรับผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

Our Awards

Awards & Certification

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าจากผลงานการวิจัยของเราอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราได้รับรางวัล และ มาตรฐาน ในระดับประเทศ และ นานาชาติ มากมาย

Monde Gold
รางวัลชนะเลิศ
Monde Bronze
NIA2008
NIA2010
DSC0016edit
86cfd5fa-1f9f-4aea-befe-1526696c6b10
870d83c1-5045-4df7-ab34-de079347e93b